Je inzerce v tištěných médiích opravdu out?

První masové médium v dějinách lidstva, které dokázalo oslovit velké publikum čtenářů v krátkém čase, byl právě tisk. V marketingových rozpočtech lokálních i nadnárodních firem si reklama v tištěných médiích drží svou stálou pozici a je s ní počítáno v plánovaných mediamixech. Zajímá vás, proč se tak děje i v dnešní digitální době?

print_media_clanek_1000x1000px_2 (1)

Historie tištěných titulů versus současnost

Na svém počátku byla tištěná média a první noviny výsadou jen movité a svrchované skupiny obyvatel. Už tenkrát měly svůj komerční charakter a vyznačovaly se pravidelnou periodicitou. Až rok 1883 se v dějinách tištěných titulů zapsal jako pokrokový. Ten, kdo zbořil výsadu předplatného jen pro vyvolené a začal prodávat svoje noviny volně na ulicích a za veřejně dostupnou cenu, byl ranní deník The New York Sun.

Český trh s tištěnými médii zaznamenal svojí největší proměnu po roce 1989. Počet tištěných titulů se tehdy téměř ztrojnásobil a v roce 2019 se jeho počet přiblížil k číslu 5 300. Mezi nejčtenější loňské tištěné tituly u nás se řadí deník Blesk se svými 905 000 čtenáři na vydání a Mladá fronta Dnes s 534 000 čtenáři na jedno vydání. (zdroj Unie vydavatelů, ČTK, září 2019).

Role inzertního prostoru v tištěných médiích

Z pohledu inzerenta a jeho potřeb je nutné rozlišovat mezi novinami a časopisy. Od novin se časopisy odlišují hlavně svojí periodicitou, nákladem, kvalitou tisku a také atraktivnějším grafickým zpracováním. Tištěné časopisy mají navíc svoje konkrétní tematické zaměření a správně zvolený reklamní prostor sice oslovuje užší, ale zato motivovanější skupinu čtenářů. Oproti deníkům a novinám s obecným obsahem, přinášejí časopisy svým inzerentům efektivnější způsob cílení na své budoucí spotřebitele.  Zkušený marketingový specialista nebo reklamní agentura dokáže odhadnout optimální načasování a zveřejnění tištěné reklamy s ohledem na sezónnost. Vhodné textové sdělení, obsah a atraktivní grafika pak motivované čtenáře dokáže lehce zaujmout a zajistit inzerentovi maximální výsledek.   

1000x500px_print_clanek_2

Jak inzerci v tisku vnímají čtenáři

Reklamu v tištěných mediích (podle průzkumu agentury Stenmark z podzimu roku 2019) vnímá čtenářské publikum jako nejméně obtěžující ve srovnání s online nebo TV reklamou a reaguje na ni pozitivně. Inzerce v tištěných titulech je totiž založena na principu dobrovolnosti (podobně jako outdoorová reklama). Z výzkumu také vyplývá, že téměř 60 % čtenářů si dokáže konkrétní tištěnou reklamu vybavit a rozpoznat značku konkrétního inzerenta. Tištěná média jsou pro čtenáře také důvěryhodnějším zdrojem informací a zajímavější z pohledu textového obsahu. Několikaleté projekty Unie vydavatelů také poukazují na další zajímavý fakt. 7 čtenářů z 10 změní, na základě reklamy v tištěných médiích, pozitivním způsobem svůj postoj k prezentované značce inzerenta.

Investice do reklamy v tištěných mediích

I přesto, že objem internetové inzerce v roce 2019 zaznamenal 20% nárůst, dominantní postavení na reklamním trhu si dlouhodobě drží televizní reklama. V celkovém objemu investic do reklamy za rok 2019 v České republice jsou tištěná média na třetím místě s celkem 19,8 mld. Kč (zdroj: SPIR, Median, Nielsen Admospehere, únor 2020). To jsou informace, které jednoznačně potvrzují, že reklama v tištěných titulech je i v dnešní době digitálních a sociálních médií efektivní investicí.Potřebujete poradit s přípravou PR článků a komerčních sdělení?  Nebo máte zájem o nezávaznou konzultaci či poradenství? Neváhejte nás kontaktovat.

print_media_clanek_1000x1000px_4